• Επιστολή στο Δήμαρχο Κυθήρων

  Posted on Νοέμβριος 8, 2011 by in Νέα - Ανακοινώσεις

  Τον Οκτώβριο του 2011 ο σύλλογός μας απέστειλε στον Δήμαρχο Κυθήρων κείμενο με τι θέσεις και προτάσεις για την Ανάπτυξη του Διακοφτίου. Παρακάτω ακολυθεί το πλήρες κείμενο όπως συντάχθηκε από το Δ.Σ.

  Αναπτυξιακός Σύλλογος Επαγγελματιών Διακοφτίου Κυθήρων

  ΠΡΟΣ:
  -Τον Δήμαρχο Κυθήρων
  -Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
  – Αντιδήμαρχοι
  -Δημοτικό Διαμέρισμα Φριλιγκιάννικων

  Κύριοι,
  Σας γνωστοποιούμε τα εξής:
  Μετά την Γενική Συνέλευση που έγινε στο Διακόφτι στις 28-8-2011 και στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση στις 4-8-2011 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει την εξής Σύνθεση.

  -Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Σταμάτης
  -Αντιπρόεδρος: Μάρθα Σταθάκη
  -Γραμματέας: Στράτος Κωνσταντινάκος
  -Ταμίας: Μηνάς Αναστασόπουλος
  -Μέλη: Μανώλης Μαγονέζος, Φίλιππος Πετσάς, Ανδρέας Σάμιος

  Τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν την Γενική Συνέλευση και στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων του οικισμού με σκοπό πάντα την βελτίωση των υποδομών, την ποιότητα της διαβίωσης και των παρεχομένων Υπηρεσιών με ισόρροπη ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον.
  Σε συνέχεια προηγούμενων προφορικών επαφών και εγγράφων επισημάνσεων από το σύλλογο μας την τελευταία διετία επανερχόμαστε μετά την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και το κλείσιμο της θερινής σεζόν να σας ενημερώσουμε για τα τρέχοντα και εκκρεμή θέματα, να ανταλλάξουμε απόψεις επ’ αυτών και να προγραμματίσουμε από κοινού τις ενέργειες για την αντιμετώπιση τους.
  Αρχικά θα σταθούμε σε καθημερινά ζητήματα που λύθηκαν με την δική σας συμβολή και για τα οποία μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις.
  Το θέμα της υδροδότησης λύθηκε οριστικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
  Η ολοκλήρωση των δικτύων εντός του οικισμού σε δεύτερη φάση, η αντικατάσταση των τμημάτων που είναι από αμίαντο -υλικό επιβλαβές για την υγεία των χρηστών- καθώς και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας στον οικίσκο με τις αντλίες στο βουνό όπως και η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών συνδέσεων του εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και συνεχής υδροδότηση είναι επιβεβλημένη.
  Όπως επίσης επιβεβλημένη είναι και η προμήθεια εφεδρικής αντλίας ώστε να μην αφήνουμε στην τύχη του το βασικό αυτό θέμα.

  Ομοίως θετική ενέργεια που έλυσε χρονίζον και ‘’υπερτοπικό’’ (για όλο το νησί) πρόβλημα ήταν η κατεδάφιση του χαλάσματος στο δρόμο του λιμανιού ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου που απελευθέρωσε την πρόσβαση από και προς το λιμάνι.
  Παρ’ όλα αυτά δεν έγινε η απαραίτητη ασφαλτόστρωση με αποτέλεσμα να συνεχίζει η επικίνδυνη χάραξη να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και να αναιρείται κατ’ ουσία ο σκοπός της κατεδάφισης.
  Θετική ομοίως ενέργεια ήταν η πρόσφατη διάνοιξη και το «στρώσιμο» διάφορων δρόμων που πρέπει όμως και να ολοκληρωθούν με ασφαλτόστρωση.

  Υπήρξε καλύτερη επέκταση του ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό αν και παραμένει επί χρόνια άλυτο το βασικό πρόβλημα του φωτισμού του δρόμου του λιμανιού – Γέφυρας κλπ, που πλέον πρέπει να αντιμετωπίσθει ως κατεπείγον, υπερτοπικό και στο οποίο θα επανέλθουμε.

  Ολοκληρώθηκε από πέρυσι η διαμόρφωση του Μικρού προβλήτα ‘’Αλιευτικό Καταφύγιο’’ που με μερικές επιπλέον μικροπαρέμβασεις, επέκταση του τοιχίου και κατασκευή 2 ντουζιέρων εκατέρωθεν της παραλίας βοηθάει αρκετά την περιοχή και την εξυπηρέτηση των παραθεριστών.
  Εδώ πρέπει να τονίσουμε και την καθοριστικής σημασίας συνεργασία με τους επαγγελματίες – μέλη του συλλόγου και στην ολοκλήρωση του έργου αλλά και στην λειτουργικότητα του.
  Παραμένει σοβαρή εκκρεμότητα η μη ολοκλήρωση του έργου της τοποθέτησης των οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να στερούνται οι επιχειρήσεις αλλά και οι κατοικίες του Διακοφτίου, αξιοπρεπών υπηρεσιών Διαδικτύου, με αποτέλεσμα την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή τους.
  Όλα τα ανωτέρω και όσα θα σας παραθέσουμε – και κατ’ αρχήν – παρακάτω αποτελούν δείγμα διάθεσης συνεργασίας του Συλλόγου μας και κατ’ επέκταση όλου του Διακοφτίου με τον Δήμο η συμβολή του οποίου στην λύση των προβλημάτων αυτών είναι καθοριστική και αναντικατάστατη.
  Ειδικότερα τώρα με τον Νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπου μεγάλος όγκος αρμοδιοτήτων περνά στην δικαιοδοσία του Δήμου αν και η σοβαρή μείωση των χρηματοδοτήσεων καθιστά δραματική την οικονομική κατάσταση όλης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Αυτό είναι ζήτημα που δεν παραβλέπουμε και οι προτάσεις μας αφού αξιολογηθούν από κοινού, μπορούν να κατανεμηθούν σε βάθος τριετίας και να προχωρήσει ο Δήμος σε επίλυση πολλών προβλημάτων αξιοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη όπως προκύπτει και από το συνημμένο έντυπο.

  Βασικά η όλη φιλοσοφία της συνεργασίας μας πρέπει να στηρίζεται στις εξής Αρχές:

  -Της ίσης και ανάλογης μεταχείρισης του Διακοφτιού με τις άλλες περιοχές του νησιού, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε έργα, προγράμματα και δράσεις του Δήμου λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι φιλοξενεί την πιο «βαριά» και οχλούσα υποδομή του νησιού όπως είναι το Λιμάνι, το οποίο πρέπει για το Διακόφτι να εξασφαλίζει κάποια ανταποδοτικότητα.

  -Της ενίσχυσης και διαφύλαξης ενός ισορροπημένου μοντέλου Ανάπτυξης του οικισμού που θα σέβεται την παράδοση και το περιβάλλον και θα ικανοποιεί ταυτόχρονα τους επαγγελματίες, τους παραθεριστές καθώς και όλους τους κατοίκους μέσα από όρους και προϋποθέσεις.
  Αυτό συνεπάγεται κατ’ αρχήν πλαίσιο κανόνων, αρχών και ρυθμίσεων που θα γίνεται σεβαστό από όλους με αποφασιστικές παρεμβάσεις σε χωροταξικό, πολεοδομικό κλπ επίπεδο καθώς και σε επίπεδο υποδομών και Αστικού εξοπλισμού.
  Με δύο λόγια, όπως σας έχουμε επισημάνει και πάλι το Διακόφτι μπορεί να “φτιαχτεί’’ αλλά και να χαλάσει πολύ εύκολα. – Μπορεί να γίνει ένα σύγχρονο παραθεριστικό θέρετρο η μία ‘’Σαλαμίνα’’ στην χειρότερη εκδοχή της. Τόπος πλουτισμού εργολάβων ή άλλων επιχειρηματιών με μοναδικό κριτήριο το κέρδος και με μέσο την εξαργύρωση της φύσης και της ομορφιάς του τοπίου.
  Σε κάθε λογική «αρπαχτής» με υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της διαβίωσης και των Υπηρεσιών θα βρεθούμε αντιμέτωποι.
  Εδώ οι ευθύνες μας είναι μεγάλες για όλους μας. Πρέπει ο καθένας να παίξει τον θεσμικό του ρόλο. Η δική μας φιλοσοφία και πρόταση για την ανάπτυξη του οικισμού συνίσταται στην διαμόρφωση και σαφή διατύπωση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο θα στηρίζεται σε επιστημονικά και ρεαλιστικά δεδομένα και με την εφαρμογή του θα δίνει προοπτικές ποιότητας και προστιθέμενη αξία, στις περιουσίες των κατοίκων. Θα αναβαθμίζει το Τουριστικό Προϊόν και θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα στις ΤΟΠΙΚΕΣ Επιχειρήσεις. Το αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των κατοίκων και επιχειρήσεων και να αποτελεί δέσμευση και οδηγό για την δράση μας όπως και για τον Δήμο, αφού θα έχει με τον τρόπο αυτό εκφρασμένη την βούληση των κατοίκων.
  -ΟΧΙ στη Προχειρότητα, στο “βλέποντας και κάνοντας”, στις πελατειακές εξυπηρετήσεις, στο διαχωρισμό επιχειρήσεων και κατοίκων κλπ.
  -ΝΑΙ στον προγραμματισμό και στη σταδιακή “ολοκλήρωση” του οικισμού, αρχίζοντας από τις υποδομές.
  Ευτυχώς στο Διακόφτι υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο και αρκετοί δεσμευμένοι χώροι. Πρέπει να διαφυλαχθούν ΟΛΟΙ με κάθε τρόπο ή έστω να εξαντληθούν όλα τα μέσα και να ξεκινήσει επιτέλους ένα έργο αξιοποίησης όπως αρχικά η Διάνοιξη και διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου σε ένα ικανό μήκος όπως και του παράπλευρου προβλεπόμενου χώρου PARKING.

  -Εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και διάνοιξη των δρόμων, έστω και τμηματικά ή όπου απαιτείται κατά προτεραιότητα για διευκόλυνση επιχειρήσεων και κατοίκων.
  -Ασφαλτόστρωση σε συνεννόηση με τον Σύλλογο για το ποιοι δρόμοι πρέπει να στρωθούν με ποιες προτεραιότητες (παλαιότητα επιχειρήσεων, πρόταξη επαγγελματικών μονάδων) και σε ποια έκταση.
  -Εμείς τολμάμε ακόμη να θέσουμε για συζήτηση μια σοβαρή πρόταση υποδομής όπως είναι η Βιολογική επεξεργασία των λυμάτων στα πλαίσια την Δυναμικότητας του οικισμού και για να σταματήσει επιτέλους αυτή η ‘’
  «πολυδάπανη» υποκρισία του Βυτίου’’.
  -Θωράκιση της παραθεριστικής φυσιογνωμίας του οικισμού από οχλήσεις βαριών εργασιών εκβραχισμός-εκσκαφές-οικοδομικές εργασίες για τουλάχιστον 3 μήνες (15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου) με την διαδικασία Κανονιστικής διάταξης σύμφωνα με τον ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και των νέων ρυθμίσεων του Καλλικράτη. Εξίσου σοβαρό είναι η τροποποίηση των απόλυτα αποτυχημένων τελευταίων πολεοδομικών ρυθμίσεων (Σιόλα) που κολλάει τα κτίρια μεταξύ τους σε απόσταση Αναπνοής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει αμέσως.

  Υπάρχουν βεβαίως και πολλά άλλα θέματα για τα οποία θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία.
  Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε ορισμένες τουλάχιστον από τις προτάσεις αυτές στον προϋπολογισμό του Δήμου και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 που πρόκειται να καταρτίσετε άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι αυτή την περίοδο εξελίσσονται πολλά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Α.Α.) με χρηματοδότηση 100%!

  Μέτρο 313
  – σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
  – ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου

  Μέτρο 321
  – ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.α.)
  – βελτίωση- εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.
  – Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. Αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις). Επιτρέπεται μόνο ασφαλτόστρωση με διατομή από 4μ. έως 6μ. και μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Υ.Ε.Κ. μετά την 1/1/2007).
  – Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (έργα διευθέτησης χειμάρρων –εκτός οικισμού παρεμβάσεις-, έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας).
  – Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.

  Μέτρο 322
  – βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις- πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.)
  – αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.

  Μέτρο 323
  – τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιορισθούν με σχετική μελέτη- εμπειρογνωμοσύνη) όπως βελτίωση- σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
  – Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, βρύσες κ.α.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η απόδειξη την ιδιοκτησίας από τον τελικό δικαιούχο).
  – Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών (εγκαταλελειμμένοι σκουπιδότοποι κ.α.), δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη.
  – Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές- εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά.

  Κάθε δράση χρηματοδοτείται κατά 100% και το ύψος κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει στα 500.000€ για έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.α.) και τις 300.000€ για τις λοιπές δράσεις.

  Τέλος, καταθέτουμε λοιπόν σήμερα κατ’ αρχήν τις προτάσεις αυτές που αποτελούν δεσμεύσεις από εμάς για να προωθήσουμε τις ειλημμένες και ομόφωνες αποφάσεις των κατοίκων και των επαγγελματιών του Διακοφτίου με ρητή δήλωση μας ότι θα επιμείνουμε σε αυτές δεδομένου ότι αποτελούν ‘’όρο επιβίωσης του οικισμού’’ σε αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε.

  Προτάσεις:

  Δημόσιοι χώροι
  Αξιοποίηση ή Εκμετάλλευση των Ακινήτων του Δήμου Κυθήρων και της εγχωρίου περιουσίας στην περιοχή Διακοφτίου από την Ομάδα Εργασίας & Διαχείρισης. Δεν πρόκειται απαραίτητα για μόνιμη παραχώρηση. Μπορεί να χρησιμοποιείται ένας χώρος προσωρινά για τις ανάγκες του Διακοφτίου και όταν ο Δήμος θελήσει, θα μπορεί να τον εκμεταλλευτεί διαφορετικά.

  Δημιουργία χώρου Αναψυχής και Άθλησης
  Μπορεί να υλοποιηθεί ακόμη και με ιδιωτική πρωτοβουλία, εφόσον υπάρξει παραχώρηση μακράς διαρκείας από το Δήμο Κυθήρων και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας. Η δημιουργία γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ παραλίας, ποδοσφαίρου παραλίας, mini soccer, είναι μια καλή περίπτωση που μπορεί να υλοποιηθεί στη νησίδα Μακρυκύθηρα στο ίσιο τμήμα αμέσως μετά τη γέφυρα.

  Δημιουργία Μαρίνας
  Ένα αναπτυξιακό έργο που δίνει μεγάλη προοπτική στο Διακόφτι και σε όλη την οικονομία του νησιού. Χαρακτηρίζεται έργο υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος αλλά και περιβαλλοντικού ρίσκου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξουν σοβαρές μελέτες. Είναι προτιμότερο να αξιοποιηθεί ο εξωτερικός κόλπος, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις από πλευράς γεωμορφολογίας και παράλληλα δεν επηρεάζει την περιοχή της πλαζ.

  Ολοκλήρωση του Παράλιου Περιπάτου- Φωτισμός δρόμου λιμανιού
  Η ήδη υλοποιηθείσα πεζοδρόμηση με δημιουργία τοιχίου του τμήματος των Μακρυκυθήρων από τη γέφυρα μέχρι την αποβάθρα του λιμένος προσφέρεται για χρήση ως ποδηλατική λωρίδα και περίπατος αναψυχής. Μετά την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων μπορεί να γίνει εγκατάσταση ελαφρών φωτιστικών σωμάτων που εκτός από την εξυπηρέτηση των περιπατητών θα δημιουργήσει ένα οπτικό πανόραμα στον έσω κόλπο του Διακοφτίου, ενώ η θέα από τα ορεινά θα αποτελέσει ιδιαίτερο αξιοθέατο. Σε κάθε περίπτωση ο φωτισμός του δρόμου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ξεχωριστά της συνολικής διαμόρφωσης με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στις υφιστάμενες κολώνες.

  Περιπατητικές διαδρομές
  Αξιοποίηση των πληροφοριών από τους ντόπιους όσον αφορά τα παλαιά μονοπάτια και διαμόρφωση περιπάτων στην περιοχή που θα προσθέσουν ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα στον οικισμό Διακοφτίου. Προτείνονται επίσης, διαδρομές πάνω στη νήσο Μακρυκύθηρα και παράκτια διαδρομή διπλής χρήσης (περιπατητική- ποδηλασίας) που θα ενώσει το Διακόφτι με το Αβλέμονα. Γενικά, θεωρούμε ότι και λόγω Γεωγραφικής θέσης η λογική της δημιουργίας «δίδυμου προορισμού» με τον Αβλέμονα με αλληλοτροφοδοτούμενο τουρισμό και ημερήσια αναψυχή.

  Ανακαίνιση γέφυρας
  Μια μελέτη αισθητικής αποκατάστασης της Γέφυρας Διακοφτίου, θα βελτιώσει την εικόνα του κόλπου και έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τη γέφυρα σε σήμα κατατεθέν του Διακοφτίου. Και σε αυτή την περίπτωση η μελέτη ηλεκτροφωτισμού είναι ένα δυνατό σημείο. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για την τοποθέτηση παράλληλης ελαφρώς υπερυψωμένης πεζογέφυρας στο εσωτερικό μέρος, γεγονός που θα άλλαζε τελείως τη φυσιογνωμία της τσιμεντένιας μονοτονίας.

  Δημιουργία Παιδότοπου
  Πέρα από το χώρο αναψυχής ο οποίος θα απέχει αρκετά από τον οικιστικό ιστό, προτείνεται η δημιουργία 2 μικρών παιδικών χαρών σε κοινόχρηστους χώρους εντός του σχεδίου πόλεως (αξιοποίηση μιας από τις πλατείες ή στο χώρο της Εκκλησίας).

  Πλατείες
  Διαμόρφωση των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπει το σχέδιο πόλεως Διακοφτίου. Άμεση δενδροφύτευση ακόμη και πριν την τελική του διαμόρφωση με πρόβλεψη των πεζοδρομίων.

  Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Αρχαιολογίας
  με την ευγενική παραχώρηση ενός δημοτικού ή ιδιωτικού κτιρίου μπορεί να διαμορφωθεί ένας μικρός χώρος που θα φιλοξενεί μια μόνιμη έκθεση με αναφορά στο Σπήλαιο Χουστή και τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες, να προμηθευτεί έντυπο υλικό και να γνωρίσει την ιστορία του τόπου. Η συγκεκριμένη δράση όπως και όλες σχεδόν οι υπόλοιπες, χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα.

  Μελέτη πρασίνου
  Το Διακόφτι έχει σοβαρό πρόβλημα πρασίνου. Μια μελέτη πρασίνου από γεωτεχνικό περιβαλλοντικό γραφείο θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα. Η επιλογή κατάλληλων φυτικών ειδών, η σωστή φύτευση, η διάταξη αυτών στο χώρο, η άρτια σχεδίαση, η άρδευση καθιστούν πλήρη και βιώσιμη μια τέτοια μελέτη. Η μελέτη μπορεί να προβλέπει και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (άνεμοι, αλμύρα, ποιότητα εδάφους) αλλά και τον κίνδυνο καταστροφής από τα αιγοπρόβατα.

  Ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης
  Ονοματοδοσία ενός μεγάλου έργου ή διαμορφωμένου χώρου που θα φέρει το διακριτικό τίτλο πχ, «Πάνος Φύλλης» ως φόρος τιμής στην προσφορά του Κυθήριου Ποιητή στην περιοχή. Επίσης ττο ίδιο προτείνεται και για τους Γρηγόριο Λ. Κασιμάτη και Παναγιώτη Τσιτσίλια τους οραματιστές που προώθησαν τα μεγάλα έργα του λιμανιού του Διακοφτίου. Εδώ μπορούμε να εντάξουμε και την ονοματοδοσία των δρόμων του οικισμού, γεγονός που είναι πλέον απαραίτητο για την επιχειρηματική τουριστική δραστηριότητα αλλά και την επικοινωνία μας με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

  Δημιουργία μικρού Αμφιθεάτρου
  Ένα μικρό αμφιθέατρο 200 θεατών με δυνατότητα φιλοξενίας στα πρανή άλλων 500 θεατών μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για τον πολιτισμό προσδιορισμό του οικισμού Διακοφτίου και να τον εντάξει στο χάρτη των πολιτιστικών δρώμενων των Κυθήρων. Η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί συνδυαστικά με το Χώρο Αναψυχής./

  Οδική Σήμανση
  Είναι πλέον απαραίτητος ο εμπλουτισμός και η ανανέωση πολλών σημάτων που βρίσκονται στον οικισμό για την ασφαλή κυκλοφορία όπως και κατατοπιστικών πινακίδων.

  Σύστημα πυροπροστασίας
  Ο οικισμός και ο ευρύτερος χώρος υπέστη σχετικά πρόσφατα εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά. Με σχετικά περιορισμένο κόστος και με την εθελοντική βοήθεια ειδικών, μπορεί να φτιαχτεί τουλάχιστον περιμετρικά ένα δίκτυο υδροδότησης πυροσβεστικών κρουνών.

One Response so far.

 1. Ο/Η Δήμητρα Καραγιαννάκη λέει:

  Μπράβο για την προσπάθειά σας. Δείχνετε να αντιδράτε πολύ δημιουργικά απέναντι στην μιζέρια της επικαιρότητας. Καλή συνέχεια.


Αρέσει σε %d bloggers: